Srovnání ráží 6.5mm: .260 Remington vs. 6.5x47 Lapua vs. 6.5 Creedmoor

Srovnání ráží 6.5mm: .260 Remington vs. 6.5x47 Lapua vs. 6.5 Creedmoor

(http://demigodllc.com/articles/6.5-shootout-260-6.5x47-6.5-creedmoor/)

Tento rok byl dobrým pro ráže 6.5 mm. Ráže .260 Remington se dostala na vrchol po několika letech rozjezdu a začalo ji používat několik špičkových střelců na soutěžích ve střelbě na velké vzdálenosti. U ráže Lapua 6.5x47 se představila první vlna zakázkových pušek postavených v roce 2007, a ukázalo se, že je opravdu tak dobrá jak střelci doufali. A na konec, fy Hornady představila svoji ráži 6.5 Creedmore na Shot Show 2008. Jak si stojí tyto tři střední ráže proti sobě? Strávil jsem vetšinu roku 2007 zjišťováním odpovědi na tuto otázku.

Proč zrovna ráže 6.5mm?

Střelci, kteří soutěží v soutěžích Practical Rifle (Sportovní puška) se přesouvají k této ráži 6.5mm již několik let. Zatímco spíše taktičtí střelci jsou často konvenční a preferují obvyklé volby jako ráže .308 Win nebo .300 Win Mag, sportovní střelci se více zajímají o vítězství a jsou si proto mnohem více vědomí potenciálu lehčích střel 6.5 mm s vyšším balistickým koeficientem (BC). Soutěže praktické střelby na dlouhou vzdálenost, kterých jsem se v posledních 5 letech zůčastnil nebo je pomáhal organizovat, byly všechny fyzicky namáhavé, střelba probíhala z roztodivných pozic a v časovém stresu na terče v neznámé vzdálenosti (UKD = unknown distance).

Tato nová třída středních nábojů ráže 6.5 mm se hodí pro použití v krátkých závěrech konstrukovaných pro ráži .308  a nabíjených z vyměnitelného schránkového zásobníku (DBM = detachable box magazine) a stává se stále více používaným systémem u taktických opakovacích pušek. Tyto ráže mají menší zpětný ráz než ráže .308, ale poskytují lepší trajektorii jak z pohledu snosu větrem tak i propadu, v obou připadech lepší než standardní 190gr střela SMK, používaná u ráže .300 Winchester Magnum a životností hlavně přes 4000 ran, což je asi 2x víc, než můžete očekávat z Tubbovy pušky v ráži 6XC, 6.5-284 Norma nebo 7mm Remington Magnum. Používání střel s vysokým BC o hmotnosti 130-142gr při středních rychlostech je vhodnou kombinací pro dobrý výkon na dlouhou vzdálenost, bez nadměrného opotřebení hlavně. Pokud při stejné střele s vysokým BC přidáte 150 fps abyste se dostali na 2970 fps místo středních 2820fps, získáte asi 4 palce zlepšení snosu při 10 mílovém příčném větru!

Aby se vyrovnaly střely ráže .30 balistickým vlastnostem střel 6.5 mm 139-gr Lapua Scenar (2 střela z leva, BC=0.615) posunuly se hmotnosti střel této ráže až na hmotnost 210gr Berger VLD (3 zleva s BC = 0.631). Na obrázku je také střela: .30 175-grain SMK (vlevo, BC = 0.496) a střela .338 250gr Lapua Scenar (vpravo,BC = 0.675).

 

Nicméně střely ráže 6.5mm nejsou jen hračky vhodné pouze na střelnici. Ráže 6.5x55 SE se historicky dlouhodobě použivá při lovu v Evropě a je dostatečná i pro odstřel např. losa, pokud je rána dobře umístěná. Tyto nové ráže 6.5 jsou schopné okopírovat výkon nábojů 6.5x55, takže pokud zvolíte správnou střelu, získáte kvalitní lovecký náboj.

Tento článek není zamýšlený jako prodejní podpora ráže 6.5, nebo jako kompletní průvodce vybraných ráží. Je zaměřený spíše na vysvětlení systému testování a shrnutí výsledků testů, kterých bylo dosaženo. Doporučujeme přečít si celý článek pro získání všeobecnho přehledu.

Ráže .260 Remington

Ráže .260 Remington je komerční verze ráže 6.5mm wildcat založené na nábojnici .308 Winchester vyrobené v roce 1997 fy Remington. Nábojnici je velmi snadné vyrobit rozhrdlením nábojnice .243 nebo zaškrcením nábojnice 7mm-08 nebo .308; nicméně je potřeba dbát na výsledek tohoto procesu s ohledem na tlušťku stěny krčku nábojnice.

Zbraň

V létě roku 2007 mi pan George Gardner z fy GA Precision komoroval 26“ hlaveň medium-Palma v ráži 6.5mm od fy Rock Creek a usadil ji do pažby pušky Accuracy International AW (AI-AW). Délka a profil hlavně kopíroval originální hlaveň v ráži 308. Na pušku byl použit puškohled S&B 3-12x50mm PMII. Na ústí hlavně jsem používal po většinu času titanový tlumič rozměru 1.5x9" (původně navržený pro ráži .308), který jsem čas od času střídal s jednokomorovou úsťovou brzdou AI, a to zejména v případech kdy jsem z nějakého důvodu nemohl používat tlumič.

Autorova zbraň AI-AW, která byla komorována na ráži .260 Remington firmou G.A. Precision s hlavní v délce 26“ typ medium-Palma hlaveň od  fy Rock Creek Barrels.

Shrnutí: Navážky, Balistika, Přesnost

Konečná navážka: 139gr Lapua Scenar @ 2820 fps, 40.7gr H4350, CCI BR2, Nábojnice Lapua .243 rozhrdlená 
Při nastavení nuly na 100 yardů, dosahuje tato navážka 7.4 mil výškové korekce na 1000 yardů, a snos je asi 53 palců při příčném větru 10 mph. Přesnost je vynikajcí na úrovni ¼ MOA.

Prosinec  2009 Aktualizace!
Nový prach fy Alliant typ Reloader 17 je perfektní pro ráži .260 Remington. Testování během posledních 9 měsíců ukázalo, že většina střelců získá použítím prachu R17 asi 125-175 fps rychlosti při použití střel 139-142gr!

2011 Aktualizace!
Představením nových nábojnic Lapua .260 Rem je odstraněna poslední Achilova pata této ráže. Lapua .260 Rem je prostě to nejlepší co je možné v nábojnicích této ráže koupit a upevňuje tak pozici všeobecného vítěze nábojů středních ráží 6.5 mm.

.260 Rem 139gr @ 2820fps

Zero 100yd  5000' Density Altitude

RANGE  ELEV-  moa    mil     | WIND(10) moa   mil   RANGE

 100    0"    0.00   0.0mil  |   0"   0.50   0.1mil  100

 200    3"    1.25   0.4mil  |   2"   0.75   0.2mil  200

 300   11"    3.50   1.0mil  |   4"   1.25   0.4mil  300

 400   25"    6.00   1.7mil  |   7"   1.75   0.5mil  400

 500   45"    8.50   2.5mil  |  12"   2.25   0.7mil  500

 600   72"   11.50   3.3mil  |  17"   2.75   0.8mil  600

 700  107"   14.50   4.2mil  |  24"   3.25   1.0mil  700

 800  151"   18.00   5.2mil  |  32"   3.75   1.1mil  800

 900  204"   21.50   6.3mil  |  42"   4.50   1.3mil  900

1000  267"   25.50   7.4mil  |  53"   5.00   1.5mil 1000

Tři kroky formování nábojnice .260 Rem z nábojnice .243 (zleva do prava): nová nábojnice .243; rozhrdlený krček trnem 6.5 mm; zfrézovaný krček nábojnice pro odstranění přebytečného materiálu s nástrojem fy K&M; krček zformátovaný ještě jednou a usazená střela.

Poznámky k hledání navážky

Původně jsem zkoušel používat přímo originální nábojnice .260 Remington. Zápalková lůžka se ale velmi rychle stala celkem volná, protože nábojnice byla velmi měkká. Se standardními navážkami jsem měl problém s prachovými plyny profukujícími kolem zápalek, které pak zanechávaly saze v místě, kde se dotýká zápalka a nábojnice. Toto se objevovalo i u navážek, které minimálně roztahovaly nábojnice.

Časem jsem přišel na to, že omezovačem maximálního tlaku v nábojnici budou průpichy zápalek. Puška AI-AW je nastavená vyloženě na spolehlivost pro fungování v drsných polních podmínkách a pro spolehlivé odpálení armádních zápalek v ráži 308 Win. Ve zbrani, která je od základu postavená pro vysokotlaké náboje je obvyklé, že se v místě otvoru pro zápalník vytvoří vodící vložka, kterou se pak nastavuje délka vysunutí jehly zápalníku. Já jsem ale chtěl ponechat pušku v původní armádní specfikaci, nehledě na to, že náhradní závěr od AI v UK je hodně drahý, takže jsem to nechal tak a používal zbraň tak jak byla.

Střílel jsem a také vyhrál soutěž Blue Steel Ranch Steel Safari v roce 2006 s využím nábojnic Remington, ale musel jsem pak půlku z nich vyhodit, právě kvůli profukování plynů kolem zápalky. Přechod na nábojnice Lapua jsem zrealizoval použitím nábojnic Lapua .243, které jsem pomocí rozhrdlovacího nástroje K&M osazeného trnem 6.5 mm přeformátoval na nábojnice .260 Remingotn. Výsledkem byly vynikající, stejnorodé a pevné nábojnice, které vydržely i těžké navážky.

Slabou stránkou systému přeformátování nábojnic .243 je to, že tato činnost vyžaduje čas na přípravu. Je také potřeba frézovat krček nábojnice, protože při formátování se část materiálu přesune na krčku nábojnice a je díky tomu silnější než u obvyklých nábojnic .260 Rem. Ve výsledku je tak potřeba všechny krčky nábojnic frézkou upravit tak, aby se tato silnější část vzniklá formátováním odstranila.

Také se i v solidní zbrani s perfektní hlavní někdy chová ráže .260 „náladově“ s ohledem na přesnost vzhledem ke změně navážky. Nicméně jakmile jsem pevně stanovil výslednou navážku s prachem H4350 a zápalkami BR2, všechno do sebe zapadlo a já jsem opakoval ty stejné výsledky i s jinými střelami než 139gr Lapua. Další prachy, které stojí za to vyzkoušet, jsou H4831SC – stlačené navážky s využitím prachu H4831SC mají rychlostní výhodu nad prachem H4350.

Až do nedávné doby nebylo dostupné tovární střelivo pro střelbu na velké vzdálenosti pro ráži .260 a jedinou cestou bylo přebíjené střelivo. Od roku 2007 fy Black Hills vyrábí náboje používající střely 139gr Lapua Scenar.

Střelivo a komponenty

Fy Remington si počínala s nábojem .260 špatně. Vše co víceméně stačilo, bylo, aby v době kdy defakto vlastnila trh s ráží 6.5mm vyrobila kvalitní, přesné tovární střelivo s vhodnou střelou pro střelbu na velké vzdálenosti. Zatímco oni namísto toho nabídli na trhu několik nábojů pro lovecké použití a tím to skončilo. Fy GA Precision přesvědčila fy Black Hills (továrna na střelivo a munici v USA), aby vyrobila v roce 2007 sérii střeliva pro střelbu na velké vzdálenosti s použitím 139gr střely Scenar, což vedlo k výrobě náboje, který se balisticky velmi podobal mému finálnímu přebíjenému náboji. V porovnání s ostatním továrním střelivem je tento náboj celkem drahý s cenou asi 1 dolar za kus, což je mnohem více než cena přebíjeného náboje, ale činí to ráži .260 použitelnou pro střelce, kteří si nepřebíjí náboje.

Dobré a přesto dostupné nábojnice jsou problém pro náboj .260 Rem. Nábojnice Remington mají proměnlivou kvalitu. 1000 kusů, které jsem měl já, se hodily tak leda do koše; nicméně ostatní střelci této ráže oznamovali celkem přijatelné výsledky i s těmito nábojnicemi. Přestože to znamená nějakou práci, je použitelná cesty zformátovat nábonice .260 z nábojnic rodiny .308 Win. Já jsem používal nábojnice .243 Lapua. Vím, že jiní střelci používali nábojnice .243, 7-08 a .308 od Lapua, Winchester a z ostatních zdrojů celkem přijatelných nábojnic. Fy Nosler představila jejich „NoslerCustom“ nábojnice .260 Remington v roce 2007. Mají vynikající kvalitu, ale jsou velmi drahé v ceně asi 1 dolaru za kus.

Výhody

V tomto srovnání mezi rážemi 6.5x47, 6.5 Creedmore a .260 Rem je ráže .260 Remington jakousi „základní úrovní“. Díky tomu se omezím v hodnocení výhod a nevýhod pouze ve vztahu této ráže k oběma zbývajícím

"Po střelbě z .308 a .300, mám pocit jako bych  střelbou s ráže .260 podváděl."

 • Jednotlivé navážky mají velmi výrazné odlišení
 • Nábojnice se snadno vyrábějí přeformátováním z nábojnic rodiny ráže .308
 • Největší objem nábojnice ze všech tří uvedených nábojů
 • Naprosto stejné rozměry nábojnice, zašikmení a OAL (celková délka náboje) jako u ráže .308

Nevýhody

 • Nábojnice buď velmi drahé, nebo nízké kvality
 • Velmi omezená dostupnost továrního střeliva pro velké vzdálenosti

Výkony v soutěžích

V několika posledních letech byla tato ráže populární u mnoha střelců různých druhů soutěží na velké vzdálenosti.  V posledních dvou letech si více než 10 místních střelců v Coloradu postavilo pušky na bázi ráže .260 jako náhradu za jejich starší zbraně ráže .308 a 300 WM. Moje zbraň byla dokončena jen několik týdnů před soutěží 2006 Blue Steel Ranch Steel Safari, kterou jsem vyhrál v katerogii „standart“ i „bez omezení“ střelbou na malé kovové terče rozptýlené v terénu ve vzdálenostech od 50 do 1000 yardů. Stejnou soutěž jsem střílel i v roce 2007 a opět jsem vyhrál obě kategorie. Ráže .260 je dává opravu zřejmou výhodu oproti ráži .308.

Shrnutí

Náboj ráže .260 je má velmi slušnou výkonnost při soutěžích ve střelbě na velké vzdálenosti, s dobrou živostností hlavně a balistikou na úrovni .300 Winchester Magnum. Ráže .260 je etalon s kterým se musí poměřovat ráže 6.5x47 a 6.5 Creedmore a proti kterému musí obhajit svoji hodnotu.

6.5x47 Lapua

Ve spolupráci s fy Grunig & Elmiger, fy Lapua vyvinula náboj optimalizovaný pro soutěže ve střelbě na 300m pořádaných organizací CISM (organizují v Evropě vojenské soutěže v řadě sportů). Soutěž je podobná jako soutěž pořádaná organizací NRA s názvem High-Power rifle, podobně jako v této soutěží se střílí z určených pozic a používá se speciální přesná puška. Ráže, která dominovala soutěžím 300m CISM byl náboj 6mm BR díky vynikající přesnosti, dobré balistice a nízkému zpětnému rázu. Projekt náboje 6.5x47 Lapua začal v roce 2005 a základní cíly byly zlepšení balistiky snížením citlivosti na boční vítr (snos) a snížení opotřebení hlavně v porovnání s nábojem 6mm BR Norma, který vykazuje zachování špičkové přesnosti hlavně pouze na asi 2500 ran, než se začne projevovat její opotřebení.

Nábojnice 6.5x47 Lapua je asi o 3/10“ kratší než nábojnice ráže .260 a má strmější stoupání kuželu a delší krček. Při celkové délce náboje od 2,7“ do 2,8“ je možné usadit většinu střel tak, aby konec jejich zadní části byl výš než kužel nábojnice. O tomto náboji se dá uvažovat jako o zkrácené a „zlepšené“ verzi nábojnice .260 Remington s malým zápalkovým lůžkem. Tovární náboje 6.5x47 Lapua obsahují 139gr střelu Lapua Scenar a mají úsťovou rychlost 2690fps, ve variantě se 123gr střelou Scenar je úsťová rychlost 2790 fps, nebo při 108gr střele Scenar 2950 fps.

Zbraň

Začátkem roku 2007 mě oslovil editor webu 6mmBr.com s možností stavby „taktické pušky“ – pušky se zamýšleným použitím v soutěžích praktické pušky field-target a to v ráži 6.5x47 Lapua za účelem zjištění jak se pocitově chová v porovnání s konvenčními rážemi .308 a nyní začínajícím standardem .260 Remington. Takže jsem vyšrouboval tovární hlaveň .308 z mojí druhé pušky Accuracy International AW (AI-AW) a zašrouboval jsem tam hlaveň, kterou pan George Gardner vyrobil z hlavňoviny Satern. Délka hlavně nakonec skončila na 25,3“ a na hlaveň jsme umístili 6 odlehčovacích drážek pro snížení hmostnosti, protože hlaveň byla původně v silném profilu (heavy profile). Mám rád stejnou sestavu zbraně, kvůli souvislostem, takže jsem na zbraň nasadil další puškohled S&B 3-12x50mm PMII. Opět jsme během většiny střeleb používali tlumič. V tomto momentu jsme měli dvě stejné pušky AI-AW, jednu nakonfigurovanou v ráži.260 a druhou v ráži 6.5x47 Lapua.

Fy GA Precision usadila 25,3“ hlaveň značky Satern na autorovu pušku  Accuracy International AWP kvůli otestování nového náboje 6.5x47. Puška zde zobrazená je vybavená puškohledem S&B 5-25x56mm, a tepelně-izolační pokrývka tlumiče je stažená kvůli lepšímu chlazení během záběhu pušky a hledání optimální navážky.

Shrnutí: Navážka, Balistika, Přesnost

Finální navážka: 123gr Lapua Scenar při 2930 fps, 37.2gr prachu RL15, zápalka CCI BR4, nábojnice Lapua. 
Při nule na 100 yardech, potřebuje tento náboj 7.2 mils výškového nastavení na 1000 yardů a při příčném větru 10 mph má snos 59 palců. Přesnost je vynikající na úrovni ¼ MOA a lepší.

V reálném použití je výkon náboje .260 téměř nerozeznatelný od náboje 6.5x47 Lapua.

123 6.5x47 Lapua @ 2930

Zero 100yd  5000' Density Altitude

RANGE  ELEV-  moa    mil     | WIND(10) moa   mil   RANGE

 100    0"    0.00   0.0mil  |   0"   0.50   0.1mil  100

 200    2"    1.25   0.3mil  |   2"   1.00   0.3mil  200

 300   10"    3.25   0.9mil  |   4"   1.50   0.4mil  300

 400   23"    5.50   1.6mil  |   8"   2.00   0.6mil  400

 500   42"    8.00   2.3mil  |  13"   2.50   0.7mil  500

 600   68"   10.75   3.2mil  |  19"   3.00   0.9mil  600

 700  102"   14.00   4.0mil  |  27"   3.75   1.1mil  700

 800  145"   17.25   5.0mil  |  36"   4.25   1.2mil  800

 900  197"   21.00   6.1mil  |  47"   5.00   1.4mil  900

1000  260"   24.75   7.2mil  |  59"   5.75   1.6mil 1000

 

Poznámky k hledání navážky

Zjistil jsem, že náboj ráže 6.5x47 je velmi tolerantní pro různé navážky – během hledání optimální navážky jsme často získávali perfektní výsledky.

Při použití nábojnic Lapua, střel Lapua nebo Berger a různých druhů prachu a zápalek jsem otestoval více než 45 různých kombinací se snahou najít tu nejlepší všeobecně použitelnou. Mimo vynikající přesnosti a konzistence jsem také hledal optimální balistický výkon pro velké vzdálenosti UKD soutěží a samozřejmě 100% spolehlivost při střelbě – při praktické střelbě neexistují pozorovatelé nebo alibi. Téměř od začátku bylo jasné že limit tlaku náboje 6.5x47 v pušce AI-AW bude propíchnutí zápalky, které jsem pozoroval také u ráže .260. Bez ohledu na problém se zápalkami se nikdy kromě opravdu našlapaných navážek vysoko nad mojí vybranou neukázaly znaky vysokého tlaku na zápalkách, nebo na dnech nábojnic, ani nebyly problémy s otvíráním závěru.

Soustřely ¼ MOA nebo lepší byly normou, ne výjimkou při hledání navážky se střelami 123gr a 139gr Lapua Scenar a Berger 130gr.

Při použití prachu jako RL15, H4350, Varget a N550 byla přesnost velmi stabilní se střelami 123gr a 139gr Lapua Scenar stejně jako ses střelami 130gr Berger VLD. Při 45 testovanýchh kombinacích při střelbě z „bagů“ na 100 yardů bylo pouze 10% kombinací vyhodnoceno jako „slabých“ s ohledem na přesnost. Abychom toto uvedli na pravou míru, tak „slabou přesností“ je myšlena přesnost nad 0,5 MOA. Většina navážek dosahovala soustřelů mezi 0,25 a 0,5 MOA a nejlepší navážky byly lepší než 0,2 MOA. Chci také uvést, že nepatřím mezi výborné benchrestové střelce. Nakonce jsem zůstal u verze se 123gr střelou Lapua Scenar s úsťovou rychlostí 2930 fps s použitím 37.4gr prachu RL15 a malých puškových zápalek CCI BR4 s celkovou délkou náboje 2.735“.

Bez problémů s propichováním zápalek bychom asi na základě provedených experimentů dosáhli těchto potentiálních balistických vlastností: 139gr střela Lapua Scenar dosažitelná rychlost 2850 fps; 123gr Lapua Scenar dosažená rychlost 3080 fps; a 130gr střela Berger VLD dosažená rychlost 2950 fps. Prach RL15 je ten správný pro náboj 6.5x47 Lapua. Podobné výsledky byly dosaženy i s prachem H4350 a N550, ale prach RL15 vypadá jako lépe předvídatelný a byl nejvíce konzistentní. S ohledem na výběr zápalek: CCI 450, BR2 a No.41 měly všechny podobné výsledky.

Střelivo a komponenty

Protože byl tento náboj vyvinit od základu pro evropské soutěže ve střelbě na velké vzdálenosti (v tomto případě obvykle do 300m), vyrábí fy Lapua tovární náboje se střelami 108, 123, a 139gr Scenar. Tovární náboje 6.5x47 Lapua udělují střelám 139gr Lapua Scenar rychlost 2690 fps, 123gr Scenar rychlost 2790 fps, nebo 108gr Scenar rychlost 2950 fps. Testováním továrního střeliva fy Lapua jsme zjistili, že uváděné rychlosti jsou mírně konzervativní. Náboje se střelou 123gr dosahovali rychlosti 2820 fps z mojí 25,3“ hlavně a konzistentně udržovaly soustřel 0,5 MOA nebo lepší.

Jako komponenta pro přebíjení mají nábojnice Lapua vynikající kvalitu a obvykle stojí asi 0,65 dolaru za kus, pokud koupíte větší balení. Nábojnice jsem si pro testování upravoval na shodné parametry a výsledky testování a přesnosti byly vynikající. Nábojnice Lapua jsou té velmi pevné.

Střelba s náboji 123gr Lapua Scenars z autorovy pušky Accuracy International AW překomorované na ráži 6.5x47 Lapua. Autor měl na soutěži Camp Guernsey Invitational Multi-Gun pouze jeden zásah mimo (miss).

Výhody

 • „Super silný“ design nábojnice
 • Rozumná cena za vynikající nábojnice
 • Vhodné tovární náboje pro střelbu na velké vzdálenosti
 • Možnost dosažení vyšších tlaků díky pevné nábojnici v porovnání s nábojem .260 Remington

Nevýhody

 • Menší nábojnice než .260 což omezuje objem prachu
 • Pro dosažení stejné balistiky jako u ráže .260 je potřeba dosahovat vyšších tlaků
 • Tovární náboje jsou asi o 100-150 fps pomalejší než stejné střely v nábojích .260 Remington

Výkony v soutěžích

Střílel jsem s puškou AI-AW v ráži 6.5x47 v roce 2007 na soutěži Sporting Rifle Match. Po hlavním závodě jsem se dělil s Johnem S. (také střílejícím ráži 6.5x47) o druhé místo. John byl úspěšnější při rozhodujícím rozstřelu („rychlá smrt“) v odhadu větru při střelbě na známou vzdálenost, takže jsem nakonec skončil třetí celkově. Snažil jsem se sám sebe utěšovat, že se na tom významně podílela jím použitá 130gr střela JLK s rychlostí vyšší o 40 fps než moje 123gr střela Scenar dosahující rychlosti 2930 fps. Celkový vítěz používal střelivo .260 Remington a přestřílel nás o výrazné 3 body. V reálném použití je výkon náboje .260 téměř nerozeznatelný od náboje 6.5x47 Lapua.

Všeobecný dojem, který jsem měl při střelbě puškou AI-AW  v ráži 6.5x47 na soutěži Invitational byl jednoduše: Nemůžu minout.

Druhou velkou soutěž, kde jsem střílel puškou ráže 6.5x47 byl v roce 2007 Camp Guernsey Invitational Multi-Gun Match, který se odehrával na střelnici v Coloradu s názvem Colorado Multi-Gun umístěné na Národní základně obrany blízko Guernsey ve Wyomingu. Byla to soutěž pro přesné pušky, karabiny, a pistole s cíli pro karabiny ve vzdálenosti 330 yardů a pro pušky ve vzdálenosti 700 yardů. Celkem 39 střelců soutěžilo v sedmi situacích stylem „běžet a střílet“, včetně jedné noční situace, během dvou dnů v terénu kolem základny. Přesná puška, perfektní střelecké údaje a puška s nízkým zpětným rázem v ráži 6.5x47mi pomohly v dominanci na dvou střeleckých situacích se střelbou na dlouhou vzdálenost, což mi přineslo potřebné body pro zisk celkového vítězství.

Střelba s ráží 6.5x47 z pušky AI-AW  s tlumičem je pocitově jako střelba s ráží .22, ale zásahy jsou jako při střelbě s magnumovou ráží.

Shrnutí

V reálném použití je výkon náboje .260 téměř nerozeznatelný od náboje 6.5x47 Lapua. Lehčí střela 123gr, kterou jsem zvolil pro použití v náboji ráže 6.5x47 má pouze o 5“ větší snos při příčném větru 10 mph na 100 yardů než moje 139gr střela používaná v náboji .260, ale má o 1/5 mil menší převýšení na tu samou vzdálesnot (plošší balistická křivka). Střela 139gr ráže .260 Rem samozřejmě generuje patrnější známky zásahu (vizuálně a zvukově) ocelového cíle ve velké vzdálenosti – ale samozřejmě zásah jako zásah. Na konec jsem taky ztratil nějaký balistický výkon u ráže 6.5x47 v porovnání s ráží .260 díky omezení tlaku u mojí pušky.

6.5 Creedmoor

Náboj ráže 6.5 Creedmoor byl vyvinutý kvůli rychlému požadavku na náboj poskytující špičkovou srovnatelnou přesnost a balistiku v soutěžích High-Power Long-Range competition, kde se používalo tovární střelivo a současně měla být tato ráže snadná pro přebíjení pro nováčky. Během soutěže v roce 2006 s názvem High-Power Championships v Camp Perry, si hlavní balistik fy Hornady Dave Emary povídal s šampioném soutěží Service Rifle (armádní puška) a National High Power Dennisem DeMille. Dave se zpetal Dennise jaký by chtěl ideální soutěžní náboj. Jeho odpověď byla, že by to měl být náboj se střelou s vysokým BC s vynikající přesností pro střelbu na velké vzdálenosti; měla mít také nízký zpětný ráz a zároveň relativně dlouhou živostnost hlavně; soutěže, kde by se používalo tovární střelivo by měly být dostupné a ne dražší než soutěže, kde se používá střelivo .308 Win;

6.5 Creedmoor was designed by Hornady as a turnkey solution for winning NRA HP Long-Range events in "Match Rifle" class, which is dominated by the Tubb 2000 rifle.

a také by toto střelivo mělo být uživatelsky příjemné pro přebíjení. Komponenty pro přebíjení tohoto náboje by měly být široce dostupné a tovární náboje by měly používat komerčně dostupné kompoenenty. 

Návod na přesné okopírování továrního náboje by měl být vytisknutý na každé krabičce s náboji od fy Hornady. Prach používaný v těchto továrních navážkách by měl být H4350 a zápalka typu Federal 210M Match.

Pan Emary a inženýři fy Hornady se vrhli do práce a začátkem roku 2007 přišli s nábojem založeným rozměrech nábojnice .308 se střelou 6.5mm. Nábojnice měla kužel s úhlem 30° a délkou krčku 0.370“. Dno nábojnice je shodné s ráží .308 Winchester, což umožňuje snadné použití v závěrech pro tuto ráži a tělo nábojnice je zkosené o 0.004“ pro lepší spolehlivost při vytahování. Zatímco přebíječi určitě zkusí tento náboj „našlapat“, tovární náboje jsou omezené tlakem 58.000 psi a udělují střele 140gr A-MAX (BC 0.585) rychlost 2810 fps z hlavně délky 26“. V porovnání s ostaními náboji pro velké vzdálenosti s maximálním tlakem 60.000 psi dosažení „slušných“ 2800 fps se střelou 6.5mm s vysokým BC zvyšuje bezpečnost, přidává spolehlivost a poskytuje dlouhou životnost nábojnic. Pro snížení zpětného rázu u soutěží na krátkou vzdálenost se používají náboje se střelou 120gr A-MAX (BC 0.425) s rychlostí 2980 fps.

Zbraň

V tomto bodě bohužel konzistentní testovací metoda utrpí ránu. Až doposud se všechno testování odehrávalo na stejné platformě: pušce AI-AW. U náboje 6.5 Creedmoor jsem byl schopný sehnat pouze klasickou soutěžní pušku typu Tubb 2000, od fy McMillan. Tuto zbraň jsem si půjčil na otestování od mého kamaráda, střelce praktické pušky Toma Freemana. Protože já sám se nezabývám střelbou přes diopter nebo mechanická mířidla použil jsem pro tento projekt optiku fy US Optics 3.8-22x44 mm SN-3  se záměrným obrazcem mil a točítkem EREK 0.1mil. Délka hlavně byla 28“ a hlaveň nebyly opatřena závitem pro příslušenství. 

Testovací puškou byly zbraň Tubb 2000, kterou jsem si zapůjčil od známého Toma Freemana. Zbraň měla délku hlavně 28“ v ráži 6.5 Creedmore, já jsem přidal puškohled US Optics SN-3 3.8-22x44 mm. Puška v této konfiguraci by se mohla zúčastnit jakékoliv soutěže (pokud by byl ještě přidán bipod).

Shrnutí: Navážka, Balistika, Přesnost

Tovární náboj se 140gr střelou: 140gr A-Max, rychlost 2770 fps, 41.7gr prachu H4350, zápalka 210M, nábojnice Hornady.
Tovární náboj se střelou 120gr: 120gr A-Max rychlost 2980 fps, 43.5gr prachu H4350, zápalka 210M, nábojnice Hornady.
Při nastavení nuly na 100 yardů, střela 140gr potřebuje při dané navážce 7.7 mils výškového nastavení pro 1000 yardů, a snos je 59“ při 10 mph přičném větru. Přesnost byla ½ MOA nebo lepší.

 

6.5 Creedmoor, 140 AMAX @ 2810

Zero 100yd  5000' Density Altitude

RANGE  ELEV-  moa    mil     | WIND(10) moa   mil   RANGE

 100    0"    0.00   0.0mil  |   0"   0.50   0.1mil  100

 200    3"    1.25   0.4mil  |   2"   1.00   0.3mil  200

 300   11"    3.50   1.0mil  |   4"   1.25   0.4mil  300

 400   25"    6.00   1.8mil  |   8"   1.75   0.5mil  400

 500   46"    8.75   2.5mil  |  13"   2.50   0.7mil  500

 600   74"   11.75   3.4mil  |  18"   3.00   0.8mil  600

 700  110"   15.00   4.3mil  |  26"   3.50   1.0mil  700

 800  155"   18.50   5.4mil  |  35"   4.25   1.2mil  800

 900  210"   22.25   6.5mil  |  45"   4.75   1.4mil  900

1000  276"   26.25   7.7mil  |  57"   5.50   1.6mil 1000

Zjistil jsem, že s puškou Tubb nejsem schopný nastřílet soustřely stejně jako s mojí zbraní,a to nejlepší čeho jsem dosáhnul, byly rozptyly asi v rozsahu 0,3 MOA.  Myslím si, že náboj má na to dosáhnout lepší výsledek, ale nepovedlo se mi přemluvit testovací střelivo k dosažení lepšího výsledku.

 

Poznámky k hledání navážky

Díky omezenému času testování a omezenému množství předprodukčních nábojnic 6.5 Creedmore od Hornady, moje testování navážek není srovnatelné. I přesto si myslím, že střelci na velké vzdálenosti by byli potěšení výsledkem střel 120 a 140gr A-MAX; nemohl jsem ale odolat pokušení vyzkoušet v nábojnici 6.5 Creedmore také jiné typy střel. Při zachování zápalky typu Federal 210M a prachu H4350 jsem nabil a vystřelil střelu 139gr Lapua Scenar a 130gr střelu Berger VLD. Obě střely dosáhly vynikajícího soustřelu, stejně jako tovární náboje. Střely Scenar dosáhly téměř shodné rychlosti jako 140gr střely A-MAX, když byla použita stejná navážka. Střela 130gr Berger VLD dosáhla přibližně střední rychlosti mezi oběma továrními navážkami v hodnotě 2900 fps. Pro toho kdoje ochotný při přebíjení trošku zvednout tlak je myslím v tomto náboji ještě nějaký prostor.

Střelivo a komponenty

Fy Hornady předpokládá, že náboj 6.5 Creedmoor je hotové řešení přímo z výroby pro střelce na velké vzdálenosti a nabízí proto několik typů nábojů pro tento účel. Náboj se střelou 140gr dosahuje rychlosti 2810 fps náboj se střelou 120gr dosahuje 2980 fps z 26“ hlavně. Návod na přebíjení pro každý náboj je uvedený na krabičce s náboji, takže není žádnou záhadou kopírování nebo vylepšování továrních nábojů.

Přestože nebyly v době tohoto testu dostupné k zakoupení tovární nábojnice, už předprodukční nábojnice měly dobrou kvalitu. Pokud mohu soudit podle kvality ostaních nábojnic fy Hornady, očekávám, že výrobní verze nábojnic bude mít dobrou kvalitu a dostupnost, v ceně pod 0,60 dolaru za kus.

Střelec na velké vzdálenosti RayDog Sanchez popsal střelbu s ráží 6.5 Creedmore jako „nudně přesnou“ při střelbě na 1000 yardů.

Výhody

 • Téměř shodná kapacita jako nábojnice .260 Remington
 • Tovární náboje pro střelbu na velké vzdálenosti od fy Hornady
 • V budoucnu dostupné kvalitní nábojnice
 • Návod na přebíjení natištěný na krabičkách od nábojů
 • Lepší návrh nábojnice než u ráže .260

Nevýhody

 • Stále relativně nová ráže. Dostupné komponenty je nutné vyzkoušet
 • Odlišuje se od .260 ale nenabízí výrazně vyšší výkon

Výsledky v soutěžích

Neměl jsem zatím příležitost projít s nábojem 6.5 mm Crredmore nějakou soutěží v praktické pušce. Vhledem k přesnosti a balistickému výkonu ale očekávám, že poskytne stejné výsledky jako .260 Remington. Pan Dennis DeMille střílel s touto ráží na soutěži NRA High-Power Long-Range v roce 2007 a měl velký úspěch. Sám řekl, že jakmile přešel na ráži 6.5 tak se jeho rychlé nástřelky a skóre vyšvihly zcela mimo obvyklé výsledky a stanovil si svůj osobní rekord na 600 yardů výsledkem 200/15X.

Shrnutí

Fy Hornady měla správný myšlenkový postup vyrobit nový náboj, kerý by byl úspěšný na soutěžním i klasickém trhu, na rozdíl od Remingtonu, který prakticky nechal náboj ráže .260 zkomírat pouze s několika loveckými typy nábojů.

Shrnutí – kdo tedy vyhrál?

Náboje ráže .260, 6.5x47, a 6.5 Creedmoor mají velmi podobný balistický výkon.Tovární střelivo pro ráži 6.5x47 Lapua má rychlost nižší asi 100-150 fps oproti náboji .260 a 6.5 Creedmore, ale zkušení střelci se silnými závěry pušek mohou snadno srovnat nebo přesáhnout tento výkon díky ručnímu přebíjení a díky silné nábojnici. Nebyl jsem bohužel schopný otestovat ráži 6.5 Creedmore v mojí AI-AW stejně důkladně jako ráže .260 a 6.5x47. Můj nejlepší odhad je, že se vyrovná ráži .260 Remington, ale výsledky se mohou lišit podle toho co jsem zatím viděl hlaveň od hlavně. Při zachování stejného tlaku budou mít ráže .260 a 6.5 Creedmoor asi 100-125 fps výhodu proti náboji 6.5x47 Lapua, při použití střel třídy 140gr.

Kdokoliv s puškou v jakékoliv z těchto 3 ráží by byl hlupák, kdyby přešel na jinou z nich, pokud má fungující systém – protože všechny jsou si velmi podobné. Rozhodněte se sami v závislosti na dostupnosti komponentů a jejich ceně.

A co udělám já? Protože v mojem případě vzhledem k problémům se zápalkami u mojí puškky AI-AW dosáhnu lepší balistiky u ráže .260 než u ráže 6.5x47, budu dále střílet původní hlavní od Rock Creek / GA Precision ráže .260 dokud ji nezničím a pak se podívám, která ze všech těchto ráží bude mít lepší nábojnici za nižší cenu a podle toho vyberu další hlaveň ráže 6.5 mm

Nejnovější ráže nebo vybavení není náhradou za zkušenosti a schopnosti. Pušky a náboje netřílí samy – to dělá střelec.

Prosinec 2009 Aktualizace!

Stále střílím s mojí původní (z roku 2006) hlavní ráže .260 Remington na své pušce AI-AW a stále dosahuji vynikajících výsledků. Tuto zbraň jsem použil i při vítězství na soutěžích v roce 2009. Vrátil jsem pušku Tubb a její majitel se zbavil hlavně 6.5 Creedmore a já jsem mezitím prodal hlaveň 6.5x47 z mojí druhé pušky AI-AW.

Závěrem, žádná z těchto nově uvedených ráží neuměla více než moje .260. S novým prachem Reloader 17 a střelami 139gr Lapua Scenar nyní dosahuji rychlosti 2900 fps z mojí 26“ hlavně Rock Creek. Někteří z mých známých střílí s jinými navážkami při použítí stejného prachu rychlostmi 2980 fps; což bohužel moje puška s jejím dlouhým zápalníkem neumožňuje.

Prosíme o nekopírování článků, bez předchozího schválení vedením fi DERSOL s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web by NetaGate © Náboje - Přebíjení