Nábojnice Lapua Palma ráže .308 s malou zápalkou

Nábojnice Lapua ráže .308 s malou zápalkou

Od: Germán A. Salazar


Už jste zcela jistě viděli aktuální zprávy o nové nábojnici Lapua ráže .308 s malou zápalkou.

Staré přísloví říkající: „Nemůžeš vědět  kam jdeš, pokud nevíš odkud jsi přišel“ je zde velmi příhodné; pojďme si tedy projít historii nábojnice řáže .308 s malou zápalkou.  

Moje první reakce na oznámení firmy Lapua o nové nábojnici bylo „stará novinka“, protože tato nábojnice nevypadá, že by se nějak materiálově lišila od nábojnice Remington ráže .308 s malou zápalkou, kterou jsem už několikrát použil v minulosti. Stále mám několik stovek těchto Remingtonů a nepoužívám je, protože jsem nikdy nezjistil zlepšení při střelbě na velké vzdálenosti, i přes intenzivní testování. Když fy Remington vyrobila jejich nábojnice s malou zápalkou bylo hlavním účelem jejich přetvoření na ráže .22 BR, 6 BR a 7 BR, ve skutečnosti byly některé z nich označeny ražbou dna nábojnice jako .22 BR. Malá zápalka je odpovídající a správná pro kapacitu nábojnic BR, ale není nutná pro ráží .308 v nezkrácené formě. Remington nepočítal s jejich využitím pro střelbu s ráží .308.

Pokud jste četli můj článek o zápalkách (small primer articlelarge primer article), tak si vzpomenete, že hlavním závěrem bylo, že nejlepší zápalka je obecně zápalka, která má nejmenší úroveň zášlehu a generuje nejmenší úsťové rychlosti. To všechno samozřejmě za předpokladu, že zápalka poskytuje dostatek energie na stabilní a spolehlivé zažehnutí. Zápalky jsou perfektním příkladem toho, co já nazývám Sněhurčino dilema (ani málo ani moc): najít optimální „tak akorát“ bod v nepřesně definované stálosti výkonu zápalek. Jedná se o případ působení zápalné energie na prachovou náplň. 

Jednoduše řečeno, malá zápalkanábojnici ráže .308 je na spodní hranci přijatelného výkonu za optimálních podmínek – a podmínky nejsou vždy ideální. V závislosti na tom jak klesá teplota okolního prostředí a zejména pokud je odpalovací systém upravený (a to celkem zbytečně, myslím si) s lehčím zápalníkem, spolehlivost odpalu klesá. Systém, který je obvykle použitelný v ideálních podmínkách začne generovat zpožděné výstřely a selhače. V mnoha případech, kdy střelec používal malé zápalky v nábojnicích Remington ráže .308 se stávalo právě toto. Větší prachové navážky v kombinaci s pomalu hořícím prachem přidávaly problémy v zajištění spolehlivosti zážehu. Dovolím si tvrdit, že s typickou navážkou Palma 46 grainů prachu Varget, což je středně pomalý prach, budou malé zápalky nedostatečné pro zajištění odpovídajícího zážehu při všech povětrnostních podmínkách.

Před příchodem ruských zápalek, většina velkých zápalek byla mnohem silnější než bylo potřeba pro ráži .308 a snížení energie zápalky mohlo být za určitých podmínek přínosem. Nicméně, většina střelců, kteří používali nábojnice Remington s malou zápalkou, po zjištění problémů se zážehem, přešlo na zápalky Remington 7 ½ (pokud ovšem nezměnili typ nábojnice).  Ironické je to, že zápalky Remington 7 ½ generují větší zášleh než většina velkých zápalek; ano opravdu je to zápalka, která je silnější než většina velkých zápalek!  Vraťme se ale zpět k článkům o zápalkách a podívejme se na obrázky.  V podstatě, změnou zápalek na Remington 7 ½, se tito střelci vrátili na úroveň energie zážehu velkých zápalek. Dnes již máme špičkové velké zápalky s nízkou intenzitou zášlehu - ruské – které, dle mého názoru, eliminují problém s příliš velkým zášlehem u ráže .308 bez problému s příliš nízkou energií zášlehu. Je to ta „správná“ zápalka pro ráži .308 a podobné ráže. Prostě „tak akorát“.


Jediné úspěšné použití malých zápalek v nábojnicích Remington, které si dokážu vybavit, bylo u Bobyho Jensena, který je používal na rychlou střelbu na 300 yardů. Boby měl celkem nízkou navážku pro tuto rychlou střelbu a vyznal se v zápalkách natolik, aby si vybral spolehlivé s nízkým výkonem a střelbu provozoval pouze v letních měsících. Malá zápalka udržovala zážeh konzistentní i s jeho nízkou navážkou a podařilo se mu nastřílet několik vysokých výsledků s těmito zápalkami – při rychlé střelbě na 300 yardů. Nicméně, Bob je nepoužil pro střelbu na 600 nebo 1000 yardů což je asi dostatečně výmluvné. Nepoužil je ani při výrobě 98 tisíc nábojů ráže .308 pro střelbu na velké vzdálenosti pro US Army Marksmanship Unite a také když vyráběl 300 tis nábojů pro soutěž Palma v roce 1992. Všechny tyto náboje používaly obvyklou velkou zápalku Winchester. Nyní nám ale říkají, že malá zápalka v nábojnici ráže .308 je nejnovější, nejlepší věc pro střelbu na dlouhé vzdálenosti...

Lester Bruno mi dal 24 ks nových nábojnic Lapua pro vyzkoušení a já jsem si řekl, že je pořádně vyzkouším. Vzhledem k tomu, že Lester měl k dispozici celkem 29 ks těchto nábojnic, jednalo se o velmi štědrou nabídku a já jsem si jí vážil! Výběr nejvhodnější zápalky bylo asi největším úkolem pro toto testování, protože hlavním účelem testování (projektu) bylo vybrat zápalku, která bude mít nižší výkon než dobrá velká zápalka a přitom bude produkovat dostatek energie pro spolehlivé zažehnutí prachové náplně. V základu jsem předpokládal, že ruská malá zápalka (PMC) bude příliš slabá a Remington 7 ½ bude příliš drsný (vždycky je). Měl jsem nějaké zápalky Federal 205 Magnum (ano, 205 Magnum), které v testech vždy vycházely jako konzistentní a celkově slabší, i když ne tak slabé jako ty ruské. Moje výhrada k využití těchto zápalek byla ta, že již nejsou dostupné na trhu, takže pro test se staly bezcenné. Zápalky CCI BR4 jsou o trochu silnější než ruské a obsahují částečky hliníku, které se rozptýlí v prachové náplni, aby podporovaly hoření. Chybějící částečky hliníku v ruských zápalkách je velkým přínosem pro konzistentní výkon, ale v tomto případě by mohly mít nějakou hodnotu. Standardní zápalky Federal 205 by mohly být také užitečnou volbou, i když rozdíly mezi jednotlivými šaržemi mohou být větší než u jiných značek.

Váha Nábojnic a rozdíly

Zvážil jsem 20 nábojnic na váze Ohaus Navigator, nejlehčí měla 173,7 grainu a nejtěžší 174,6 grainu. Všechny nábojnice kromě nejlehčí nábojnice byly v rozsahu od 174,0 do 174,6 grainu. Pro moje účely jsou tyto nábojnice stejnoměrné z hlediska váhy. V tomto případě se nebudu zdržovat tříděním podle váhy. Moderní nábojnice Winchester obvykle váží 155 grainů, takže tyto nábojnice jsou výrazně těžší (ale shodné s váhou nábojnic Lapua s velkou zápalkou) a já pouze musím upravit navážku, abych kompenzoval menší vnitřní prostor nábojnice. Zkontroloval jsem proto vnitřní objem nábojnice a upravil odpovídajícím způsobem svou navážku.

Tloušťka krčku nábojnice a rozdíly

Změřil jsem tloušťku krčku nábojnice micrometrem značky Mitutoyo. Krčky nábojnic byly celkem shodné, s většinou nábojnic v rozdílu do 0,001“ obvodu krčku nábojnice. Typická tloušťka stěny byla v rozmezí od 0,0142“ do 0,0152“ s několika, které byly mírně mimo tento rozměr tlustší nebo tenčí. Protože obvykle frézuji krčky všech svých nábojnic, tak mě tyto rozdíly netrápí, ale očekával jsem, že rozdíly budou o něco menší. Je možné, že má očekávání byla příliš vysoká.

Rozdíly v tloušťce stěny nábojnic

S využitím nástroje Audette jsem zkontroloval nábojnice z pohledu tloušťky jejich stěn ve výšce 0,250“ od základny nábojnice. Upřímně jsem byl velmi zklamán výsledkem. Rozdíl byl v průměru 0,003“, což je můj bod stanovaný pro odmítnutí nábojnic. Toto měření považuji za jedno z nejdůležitějších pro stanovení stejnoměrnosti dané šarže nábojnic. Pouze 4 ze 20 nábojnic se dostaly do rozdílu 0,003“. Moje nábojnice Winchester .308 se jen zřídkakdy dostanou na úroveň 0,003“ rozdílu, většina se vejde do rozmezí 0,001“ až 0,002“;a to přesto že nábojnice Winchester a Lapua .30-06 jsou obvykle v rozmezí do 0,002“. Proč jsou tyto nábojnice výrazně horší nevím, protože kratší nábojnice je obvykle snadnější vytáhnout více jednotně.

Frézování krčku nábojnice

Jak jsem zmínil dříve, potřeboval jsem zfrézovat krček nábojnice tak aby pasovala do mojí komory, která má průměr krčku 0,336“. Frézuji všechny svoje nábojnice na tloušťku krčku 0,0125“ což vede k nábojnici s venkovním průměrem (při zasunuté střela) 0,333“ s tolerancí 0,003“ v průměru. Frézování takového objemu materiálu provádím ve dvou krocích. Frézování krčku jsem dokončil s rozsahem 0,0125“ až 0,0127“. Bylo potřeba odfrézovat hodně materiálu!


Průměr kanálku zátravky

Když jsem si prohlížel nábojnici, všimnul jsem si, že kanálek zátravky vypadá malý, velmi malý. Vypichovací jehla od fy Redding měřící v průměru 0,062“ neprošla touto zátravkou. Jehla na 6BR od stejné firmy měří v průměru 0,057“ a zápalkou již projde. Musel jsem vyměnit nástroje na odzápalkování z .308 na 6BR aby bylo možné přebít tyto nábojnice.  Nebyl to žádný významný problém, ale je to něco na co je potřeba pamatovat předtím, než začnete přebíjet, vyvarujete se tak uváznuté vypichovací jehle v nábojnici. Toto bylo obvyklé, když se objevily nábojnice 6BR, dokud Lapua a Norma mírně nezvětšily zátravky. Fy Sinclair vyrábí malou frézku pro tento účel; uvidíme, zda rozšíří zátravku dostatečně pro jehlu 0,062“, což by vyřešilo tento problém.

Krček nábojnice jsem zformátoval na 0,331“, osadil zápalku CCI BR4 a použil svoji obvyklou Palma navážku, pouze mírně sníženou kvůli menšímu objemu nábojnice. Musel jsem odstranit vypichovací jehlu ze své matrice a odzápalkovat nábojnici nástrojem Wilson PPC, který se dá využít pro tak malé objemy nábojnic. Samozřejmě jsem vyzkoušel i originální vypichovací jehlu a podle předpokladu se zasekla v zátravce a musel jsem ji vytáhnout silou. Ani to nezkoušejte, vypichovací jehla není náhrada za frézku na zátravky. Co je ale opravdu potřeba je to aby fy Lapua zvětšila zátravky na průměr 0,065“, tak aby jehla o průměru 0,062“ bez problémů prošla!Střelba novými nábojnicemi – konečně!
Na dnešní střeleckou soutěž Palma jsem si vzal náboje přebité do nových nábojnic společně s mými normálními nábojnicemi Winchester. Plán byl odstřílet soutěž se standardními náboji a poté zkusit střelbu 15ti ranné série s novými náboji na 1000 yardů. Nakonec jsem byl schopný vystřelit ne jenom jednu 15ti ranou sérii, ale hned dvě, protože střelec vedle mě ze soutěže vypadl.

Podmínky byly celkem dobré, teplota kolem 18°C, dobré osvětlení terče navzdory několika mrakům a mírnému větru v rozsahu 3 – 12 mil za hodinu. Přestože byl vítr silnější než by bylo vhodné pro přesné testování střeliva, jednalo se o typické podmínky pro naši oblast a zobrazovalo to reálné podmínky, za kterých střílíme naše Palma soutěže a kdy se musí náboje ukázat jako životaschopné. Musel jsem často provádět korekce nastavení od 3 do 6 MOA, podle toho jak se měnil směr větru během jednotlivých sérii.

První sérii na 1000 yardů jsem vystřelil s náboji s nábojnicí Winchester a ruskou velkou zápalkou s výsledkem 147-6X.  Bylo to vynikající skóre a lepší byl pouze výsledek 148-4X a 148-2X nastřílený jiným střelcem. Druhou sérii jsem odstřílel s náboji s nábojnicí Lapua a malými zápalkami CCI BR4. Výsledek byl 146-4X, což znamenalo nejlepší výsledek mezi střelci v této skupině (jednalo se o poslední střelbu tento den a byla neobtížnější). Obě série měly podobný výškový rozptyl a nebylo potřeba měnit výškové nastavení mířidel mezi jednotlivými sériemi, takže se mi asi podařilo dobře odhadnout změnu navážky pro zachování stejné rychlosti obou nábojů s rozdílnými nábojnicemi a zápalkami.

Můj první dojem je tedy, že to bylo hodně práce kvůli neznatelnému rozdílu za obvyklých podmínek Palma závodů. Výškový rozptyl byl stejný a skóre skoro stejné. Zvýšené riziko sníženého zážehu za horších podmínek bez výkonového posunu za ideálních podmínek je špatná výměna. Vyzkouším tyto náboje minimálně ještě jednou, ale nevidím na nich nic tak „kouzelného“ – ne že bych nějaká kouzla čekal.Aktualizace, 2. srpna 2010

Tuto reakci jsem našel na fóru dnes, ani se nedivím…
Konečně se mi dostaly do rukou nové nábojnice Palma s malou zápalkou a jsem zklamaný. Nabil jsem je svojí obvyklou navážkou 44,6 gr prachu 2206H (H4895) se zápalkami CCI450 a 155 HBC. Používám tyto zápalky v mojí zbrani 6BR bez problémů.  Zasunul jsem první náboj do komory, stisknul spoušť a ozvalo se „cvak“!!! Aha, no je možné, že jsem náhodou vyrobil nábojnici bez prachu (po návratu domů jsem náboj delaboroval a prych v něm byl!!!), zasunul jsem druhý náboj a stisknul spoušť BUM!!! zásah asi 3,5 MOA dolů na 600M, po návratu k obvyklému náboji s velkou zápalkou a stejnou navážkou bylo opět vše v normálu. Teplota byla asi 18°C.
Měl i někdo jiný stejný problém?? Četl jsem, že malá zápalka znamená pokles rychlosti o asi 20-30 fps, ale 3,5 MOA na 600m je mnohem víc než to. A také selhač je varující, uvítám nějakou radu.

Děkuji

Matt

Aktualizace, 23. srpna 2010
Střelil jsem si včera znovu z nových nábojnic sérii na 500 yardů. První sérii jsem odstřílel s nábojnicemi Winchester s velkou zápalkou se zápalkami PMC (ruské) s výsledkem 200-16X v průměrných podmínkách. Další sérii za stejných podmínek jsem odstřílel s nábojnicemi Lapua s malou zápalkou s výsledkem 198-10X s dvojnásobným výškovým rozptylem a dvěma zásahy 9tek, které by zcela mimo očekávaný bod zásahu. Používal jsem zápalky CCI BR4 a nábojnice Lapua s upravenou navážkou tak, aby zůstala stejná rychlost jako u nábojnice Winchester.

Aktualizace, 13. Září 2010.
Následující příspěvek byl vložen panem Kevinem Thomasem z fy Lapua na fóru accurateshooter.com http://www.accurateshooter.com/forum/index.php/topic,3751998.0.html

Zátravky na našich nových nábojnicích Lapua mají opravdu průměr 1,5mm oproti standardním nábojnicím, které mají průměr 2,0mm. Využíváme menší průměr zátravky na několika nábojnicích, které jsou primárně určeny pro přesnou střelbu. Např. 220 Russian, 6mm BR a 6.5.57, nábojnice 308 Palma je zatím tou poslední. Ano je potřeba vyměnit na vaší odzápalkovací matrici trn abyste předešli zaseknutí vypichovacího trnu v této nábojnici. Omlouváme se zde za případné problémy, ale jak již bylo zmíněno, reagujeme zde na dotazy zákazníků a tato výměna zdá se pomáhá. Bylo zde i několik komentářů ke spolehlivosti nábojl v chladném počasí, ale my zcela souhlasíme s těmito připomínkami. Nábojnice byly vytvořeny pro soutěžní střelbu, která se obvykle odehrává v teplém , slunečném počasí (alespoň tak to mám rád já!). Nedoporučujeme použití těchto nábojnic například při lovu v chladném počasí, nebo také při velkých navážkách pomalu hořících prachů, protože je zde reálná možnost špatného zážehu, zpožděného zážehu nebo přímého seolhání za takovýchto podmínek.

Kevin Thomas
Lapua USA

A další poznámka týkající se nábojnic .308 Lapua s malou zápalkou také od Kevina:
http://www.accurateshooter.com/forum/index.php/topic,3725681.0.html
...máte naprostou pravdu, že to je skoro mimo limit toho co dokáže malá zápalka spolehlivě zažehnout. Z toho důvodu tuto nábojnici inzerujeme jako nábojnici pro sportovní použití a nedoporučujeme ji pro většinu loveckých aplikací. Výrazně chladné počasí nebo problematické navážky (příliš velké) mohou vést k problémům se zpožděnými zážehy a podobně. Nicméně s normálními prachy používanými pro soutěže (např. Varget) a v podmínkách, které jsou v normě obvyklých soutěží toto nebývá problém. Vyzkoušejte je a uvidíte, zda vám nepomohou snížit proměnné, které jsme zde probíraly.

Thanks,
Kevin Thomas
Lapua USA

Nechci zde působit dojmem, že neustále zavrhuji malé zápalky, nicméně, získávám dojem, že malé zápalky sebou nesou potenciální problém selhávky, nebo zpožděného zápalu, což vás může stát umístění v soutěži a jak jsem sám zjistil tak nepřinášejí naproti tomu žádnou ohromnou výhodu ve výkonu (více méně žádnou) tak aby se ospravedlnilo toto riziko v soutěži. Toto je jednoduše dalším příkladem výstřelku v trendech a obezřetní soutěžící udělají dobře, když se budou držet osvědčených, časem prověřených velkých zápalek u nábojnic .308, jakékoliv značky dle vašeho výběru

 - GAS -

 

Web by NetaGate © Náboje - Přebíjení