Testování balistického koeficientu (dále BC) střely Lapua .308 155 grainů Scenar, část 3.

Testování balistického koeficientu (dále BC) střely Lapua .308 155 grainů Scenar, část 3.

Autor: Bryan Litz (překlad LittleBoby)

Úvod

V předchozích dvou měsících jsem vám ukázal výsledky testování balistického koeficientu dvou populárních střel pro soutěže Palma (střelba na velké vzdálenosti přes mechanická mířidla – diopter); Berger .308 155 grain VLD a Sierra .308 155 grain Matchking. Tento měsíc uzavřu tuto sérii střel pro Palma soutěže pohledem na střelu Lapua .308 155 grain Scenar, která má nejvyšší proklamovaný BC ze všech Palma střel. Je opravdu tak dobrá jak slibuje Lapua? Pojďme to zjistit.

Obrázek č.1 – vlastnosti střely, rozměry a testovací vybavení

Obrázek č. 1 nám ukazuje rozměry střel, které jsme testovali. Ogivál střel Berger a Lapua je velmi podobný. Špička střely Berger je jen o 0,023“ delší než u střely Lapua. Hodnota Rt/R nám ukazuje jak špičatý je ogivál střely (čím má větší poloměr tím je ve výsledku střela špičatější). Čím je tato hodnota nižší tím je střela špičatější. Hodnota Rt/R je u střely Berger 0,51 a pro Lapua je to 0,64 což je velmi podobná hodnota. Špička střely (meplat) je u Lapua o 0,010“ vetší než konkrétní šarže střel Berger, které jsem měřil.

Takže špičky střel Lapua a Berger jsou velmi podobné. Hlavním rozdílem v designu obou střel je zadní skosená část (boat-tail). Střela Berger má kratší a šikmější zkosení než střela Lapua. Tak jak testuji více a více střel, všímám si toho, že úhel skosení zadní části má zásadní vliv na součinitel odporu (drag) a BC. Pokud je zádní část příliš skosená (šikmá), je zcela neefektivní ve snižování součinitele odporu zadní části střely (base). Jak moc šikmé znamená, už příliš šikmé záleží na ráži a délce zadní části. Delší a pozvolnější (s menším úhlem sklonu) zadní část střely Lapua by měla být více efektivní ve snižování součinitele odporu, než šikmější a kratší zadní část střely Berger. Mohl bych předpokládat, že rozdíl v designu zadní části střely dá střela Lapua malou výhodu před střelou Berger. Tak se podívejme na měření.

Obrázek č. 2 – součinitel odporu a balistický koeficient

První věc, kterou bych chtěl zmínit pro graf výše (Obrázek č. 2) je to jak hustě u sebe jsou výsledné datové body umístěny. Je potřeba si uvědomit, že ve skutečnosti existuje 5 datových bodů pro každou ze 3 skupin, které můžete vidět na odporové křivce. To znamená, že výsledná data jsou velmi přesná dle jakéhokoliv standardu.

Další věcí, kterou je potřeba zmínit je to že koeficient tvaru G7 (i7) je velmi blízko hodnotě 1.0, s velmi malou odchylkou. To znamená, že střela Lapua je tvarovaná téměř přesně podle standardního projektilu G7.

Poslední poznámka je, že změřený G1 BC s hodnotou 0,459 se propadl kousek pod prezentovanou hodnotu BC 0,508. Je ale možno říci, že udávaný BC je uvedený pouze pro vysoké rychlosti, což by znamenalo, že výsledný rozdíl už tak velký nebude (0,493 vs 0,508). Už jsem se k tomuto tématu vyjádřil dostatečně v předchozích dvou článcích, takže už to nebudu probírat znovu. Pouze znovu použiji moji stálou radu, kterou je používání G7 BC, protože je méně závislý na rychlosti a ve výsledku umožňuje mnohem hodnotnější srovnání a přesnější výpočet trajektorie pro střely na dlouhé vzdálenosti.

Modifikace špičky střely (Meplat)

Průměr špičky střely Lapua je menší než u střely Berger a Sierra u vzorků, které jsme testovali. Průměr špičky střely (meplat) je hodnota, která se může docela dost měnit s různými výrobními šaržemi střel. Možná si vzpomenete, že střela Berger měla průměr špičky 0,070“, a může být zmenšena až na 0,053“. Toto zmenšení o 0,017“ průměru špičky zvýší G7 BC z 0,228 na 0,237. Střela Lapua začíná na hodnotě 0,060“ a ta může být zmenšena na 0,050“, což je zmenšení o 0,010“. Z toho je jasně vidět, že můžeme očekávat menší zlepšení vyplývající ze zmenšení průměru špičky střely Lapua než u střely Berger

Tabulka č. 1 – výsledek zafrézování špičky střely nebo její zašpičatění. BC je průměrem z hodnot od 1500fps do 3000fps

Tabulka č. 1 ukazuje, že G7 BC se zlepšil u střely Lapua z 0,234 na 0,237. Takže pro přímé srovnání střel Berger a Lapua můžeme říci toto: Pokud zmenšujete průměr špičky střely Berger, bude mít výsledná střela vyšší BC než střela Lapua přímo z výroby. Pokud je budete zmenšovat obě, budou mít ten samý G7 BC a to 0,237.

(pozn. překladatele: pěkné video na úpravu střel je toto: http://bullettipping.com/media_video_bullettippingdiedemonstration.html; včetně pěkného slovníčku termínů: http://bullettipping.com/reloadinginformation_glossary.html)

Finální shrnutí a uzavření (Rack-n-Stack)

Nyní, když jsem vám ukázal jednotlivé testy tří střel, je čas k jejich přímému srovnání, aby bylo vidět srovnání jejich výkonů.

Pokud předpokládám potenciál všech střel pro co nejlepší soustřel, nejdůležitější hodnota je snos větrem. 

Tabulka č. 2 – finální přehled Palma střel

Tabulka č. 2 ukazuje vypočítaný vliv snosu větrem s použitím koeficientu G7 BC pro následující vstupní podmínky: úsťová rychlost 3000 fps , vzdálenost 1000 yardů, příčný vítr 10 mph a standardní atmosférické podmínky. Tabulka č. 2 obsahuje standardní projektil G7, takže můžete vidět jak podobný je tvar střel Palma, které jsme testovali, obzvláště střely Lapua. Hodnota G7 form faktor (součinitel tvaru střely) nám ukazuje jak součinitel odporu střely odpovídá součiniteli odporu standardní střely G7. Například Sierra má tuto hodnotu 1,095. TO znamená, že součinitel odporu střely Sierra je 1,095 krát nebo o 9,5% vyšší než součinitel odporu standardní střely G7.

Takže jak můžeme využit informace z Tabulky č. 2 pro zobrazení efektu snosu větrem u jednotlivých střel? Například, můžeme říci, že chyba v odhadu rychlosti větru o 1 mph bude u střely Sierra znamenat 10,7“ od bodu záměru, u střely Berger 9,7“ od bodu záměru a u střely Lapua 9,3“ od bodu záměru. Rozdíl vám nemusí připadat až tak velký, ale zeptejte se sami sebe kolik bodů můžete ztratit, pokud se trefíte zrovna na okraj bodovaného rozsahu.

Napadla mě (možná) zábavná forma, jak demonstrovat dopad těchto hodnot ovlivňujících snos větrem použitím simulačního softwaru. Co nás opravdu zajímá, je znalost toho kolik bodů nám může přinést taková špičková střela do celkového skóre? Toto je moje odpověď na tuto otázku.

Modelace a simulace

Mým cílem je nasimulovat 20-ti rannou soutěžní položku na 1000 yardů s pomalou střelbou. Modeluji pušku/střelce, který je schopný udržet 10“ soustřel v klidných podmínkách, což je vynikající (světový) výkon. Chyby v odhadu větru jsou pouze proměnnou, která zapříčiní, že střela zasáhne cíl mimo 10“ kruh. Velmi těžké je ale nastavit (číselně) chybu v odhadu větru tak aby byla co nejreálnější. Vybral jsem si předpoklad, že rychlost větru může být odhadnuta v rozsahu +/- 2 mph, 95% z celého času střelby. Pro blázny do statistiky zde ještě uvádím, že standardní odchylka v odhadu větru bude 1 mph (+/- 2 standardní odchylka vám dá 95% interval jistoty). Všimněte si, že skutečná rychlost větru zde nehraje roli. Odchylka rychlosti větru se může pohybovat okolo 3 mph nebo 20 mph je to jedno, pokud bude rozsah nejistoty +/- 2 mph, tak bude střelec znevýhodněn tím stejným počtem bodů. Pro odhadovanou chybu větru předpokládáme normální rozdělení. Toto nám zabezpečuje, že extrémní chyba je méně pravděpodobná, než střední chyba.

Balistický program byl nastavený na smyčku 20ti výstřelů a dodával náhodnou chybu v odhadu větru. Stejná hodnota soustřelu 10“ byla použita pro všechny střely. Program poté vykreslil zásahy na terči a hodnoty skóre. Obrázek č. 3 ukazuje výsledky.

Obrázek č. 3 – virtuální nástřelky se stejným vlivem větru, zobrazující vliv BC na výsledné skóre

Toto je jedna možností jak ukázat jak funguje tento program. Pro zjištění co nejbližší skutečnosti při střelbě na dlouhou vzdálenost je ale potřeba takových to virtuálních soubojů odstřílet mnohem více a tyto výsledky shromáždit. Takže další věc, kterou jsem udělal, bylo nastavení a proběhnutí 100 těchto virtuálních závodů pro každou střelu, všechny se stejnými podmínkami, zatímco byly vkládány náhodné vlivy větru. Výsledky jsou vidět v Tabulce č. 4

Tabulka č. 4 – výsledek 100 virtuálních soutěží pro každou střelu

Je důležité pochopit, že informace v této tabulce nejsou zárukou, že střelba těmito střelami povede k těmto výsledkům. Musíte vzít v úvahu, že předpoklad střelcovy schopnosti a nejistoty větru byly zcela náhodné. Také každé kolo soutěže bylo rozdílné a vítr ho ovlivňuje různým způsobem v rozdílném rozsahu. Střelba se střelami Lapua nezaručuje, že váš výsledek bude o 3 body vyšší, než u někoho kdo používá střely Sierra. Všimněte si skóre s rozsahem. Je totiž možné, že někdo kdo střílí střely Sierra bude mít mírně lepší den než průměrný a skončí před někým, kdo používá střely Lapua. Srovnání ukazuje, že vyšší BC střel Berger a Lapua bude v důsledku znamenat menší ztrátu bodů vlivem snosu větrem. Srovnání je myšleno jako tak férové jak je to jen možné, ale negarantuje vám nic.

Samozřejmě je zde mnoho faktorů, které přispívají ke ztrátě bodů při střelbě na dlouhé vzdálenosti. Problémy jako nekonzistentní poloha střelce a problémy s vybavením (puška a munice) jsou samozřejmě také důvody ke ztrátě bodů. Čím, více zkušenější, šikovnější a připravený střelec, tím méně vstupují tyto proměnné do hry. A na konec největší proměnná, která vždy znesnadňuje střelbu na dlouhé vzdálenosti a to je samozřejmě vítr. To obzvláště platí pro soutěže Palma, kde v principu všichni používají stejné vybavení. Elitní střelci jsou schopní konzistentně nastřílet bez ztráty (200 z 200 bodů) v bezvětří. Když vítr fouká, vyhrává střelec, který ztratí nejméně bodů díky vlivu větru. To je dáno nejvíce jeho schopností „čtení“ větru (nebo jeho trenéra). Ovšem výkon střely se na tom podílí z velké části také.

Závěr

Jak už jsem ukázal střela Lapua Scenar má skutečně nejvyšší BC ze všech Palma střel. Bohužel, tato výhoda není až tak výrazná jak je prezentovaná. S chybou +11% má střela Lapua největší rozdíl mezi změřeným a uváděným BC (Sierra má +5% a Berger +6%).

Návrh střely Lapua je velmi podobný standardnímu G7 projektilu. To se projevuje ve velmi konzistentním G7 form faktoru, který je téměř shodný s hodnotou 1,0.

Mírná výhoda lepšího BC střel Lapua oproti střelám Berger se může smazat zúžením špičky střely (meplat) u střely Berger. A protože špička střely u Lapua má z výroby menší průměr není možné ji už tak zmenšit. Pokud jsou u obou střel zmenšené špičky tak mají stejný BC.

Když srovnám hodnotu snosu větrem, u všech tří střel tak střely Lapua a Berger jsou si velmi podobné. Kratší Sierra je výrazně více ovlivnitelná větrem. Výsledek virtuální střelby 100 soustřelů ukazuje, že vyšší BC u střel Berger a Lapua může přinést výhodu až 3 bodů navíc v porovnání se střelami Sierra, při stejném vlivu větru.

Výběr střely pro soutěž Palma může být důležité rozhodnutí. Zatímco jsou všichni omezení ráží a hmotností střely, jedinou věcí, které rozděluje balistiku vybrané střely je její tvar (součinitel odporu). Až doposud museli všichni střelci vyjít s tím, co jim prezentovali výrobci střel. Informace, která je nestejnorodá, odvolávající se na nevhodný standard (G1) a případně ještě zkreslená je někdy horší než žádná informace. Doufám, že výsledky mého testu střel a vysvětlení alternativního standardu součinitele odporu (G7) pomůže střelcům k lepšímu posouzení a výběru střel, kterými budou střílet v soutěžích. Samozřejmě, že celkový cíl je zlepšení výsledku a radosti ze střelby.

 

Web by NetaGate © Náboje - Přebíjení