Puška s krátkou hlavní, aneb ještě jednou a srozumitelněji…

Puška s krátkou hlavní, aneb ještě jednou a srozumitelněji…

Josh Wayner (překlad LittleBoby)

Začnu tuto předmluvu vysvětlením, že nejsem v žádném případě zaujatý proti používání pušek s tradiční délkou hlavně nebo podobných zbraní. Mojí specializací ale je výroba zbraní, které jsou více kompaktní a použitelné v reálném životě. Všem tedy doporučuji vyzkoušet si moje zjištění v reálném životě a podle toho si navrhnout vlastní zbraň. Od publikování mého posledního článku jsem obdržel mnoho otázek a stohy nenávistných emailů týkajících se délky hlavně pušek od mnoha lidí, mezi nimi byli pracovníci puškařského průmyslu a jeho okolí…

Zdá se mi, že to asi bude tzv. Freudovská úzkost, které se lidí zmocní, jakmile se v jedné větě objeví spojení délky hlavně a výkon střely. Byl jsem konfrontován s obrovským množstvím dohadů a spekulací, které přinejlepším nebyly ničím podpořené a byly poměrně neobjektivní. Podstata je asi taková, že je velký rozdíl mezi tím co dokáže krátká hlaveň a jaké je její potenciální využití. Ale možná proto, že jsem optimista, tak vidím výhody tam, kde ostatní vidí slabost.

Hlavní objem kritiky, kterou jsem obdržel, se týkal rychlosti střel vystřelených z uvedených krátkých hlavní. Vypadá to, že velký počet lidí je fixovaných na koncept rychlosti a toho, že střela se musí pohybovat rychlostí Mach 11 a pojmenovávají si zbývající náboje v zásobníku „Goose“ a „Iceman“ (pozn. překladatele: narážka na TopGun) aby byly brány vážně, jakmile jsou ve vzduchu. Moje první a jediná rada pro ty, kteří slintají nad balistickými tabulkami je, aby investovali do předplatného kvalitního finančního periodika, protože alespoň tato čísla je aspoň někam dovedou a dají se nějak využít. Rychlost je jako hloupá, blonďatá super kočka, o které vaši přátelé stále mluví. Chtěli byste jí stále víc, ale v reálu nevíte proč než kvůli povrchní atraktivitě. Půvab vaši balistické tabulky, je prostě pro většinu lidí příliš atraktivní na to abyste dokázali odolat.

Navážky a specifikace

Můj osobní názor je, že ráže .308 Winchester je nejlepší kandidát na střelbu z krátké hlavně. Ostatní ráže jsou samozřejmě také použitelné, ale ne všechny jsou tak vhodné. Největší námitku, kterou mám proti rážím menším než ráže .30 pro krátkou hlaveň je snížená hmotnost a omezený výběr kvalitních těžkých střel, které jsou dostupné. Je možné, že to zní jako hodně obecné konstatování, ale pokud nemáte nějaký super speciální náboj (poz. př. Myšleno „wildcat“ ráži), je toho opravdu velmi málo co dokáže jiná ráže v krátké hlavni lépe než ráže .308 Winchester. A to mi můžete věřit, nějakou dobu jsem se tím zabýval.

Žádný jiný obvykle dostupný náboj vám nedá možnost vystřelit 168gr střelu z 11“ hlavně rychlostí 2380fps (725 m/s) bez mrhání prachem nebo snižováním životnosti hlavně. Tato hlaveň je ale již hodně krátká a každý kdo se poohlíží po hlavni kratší než 12“ by se měl podívat na ráži 300 Blackout, která je ještě efektivnější co se týká využití prachu a generování rychlosti. Myslíte si, že krátká hlaveň v ráži 300 Blackout je vhodná tak leda na shazování poprů na krátké vzdálenosti? Travis Haley (pozn. je známý z Magpul teréninkových videí) si to určitě nemyslí a střílí i na terče ve vzdálenosti 750m (http://www.youtube.com/watch?v=tgKjbySsAik)

Fakticky, opravdu si nemyslím, že jakákoliv zbraň jakékoliv ráže opravdu potřebuje hlaveň delší než 20“. V tomto názoru nejsem ojedinělý, stejně jak to pozná mnoho fanoušků Magpul videí a účastníků kurzů The Art of Precision Rifle. Stejný názor zastává i nadšený kovboj Todd Hodnett, který by si už dle vlastního vyjádření nikdy nepořídil další zbraň v ráži .338 Lapua s hlavní nad 20“. A teď jako bych už slyšel: Kacířství! Kacířství! Velcí značkoví výrobci jako Remington a Savage vyrábějí pro ráži .338 Lapua hlavně o délce 26“ plus úsťovou brzdu a ti to přece musí vědět nejlépe! Když na vás budou tito chlápci křičet, tak se jen slušně usmějte a můžete v klidu spát s vědomím, že těch několik extra metrů za sekundu, o které jim jde nezachrání jejich balistické duše.

Zjistil jsem, že pušky s krátkými hlavněmi jako moje 13,5“ 308 Win fungují nejlépe se střední váhou střely s rozumnou rychlostí a nízkou navážkou středně rychle hořícího prachu. Vidíte tu vazbu? Myslím, že speciálně u krátkých hlavní si musíte uvědomit jaké komponenty je potřeba použít při přebíjení. A je potřeba využívat přebíjené střelivo pro maximální využití potenciálu takovéto zbraně. Pokud ovšem nepočítáme nejnovější náboje značky Lapua se 170gr střelou, které by měly být právě pro zbraně ráže 308 Win s hlavní do 12“ a měly by mít rychlost odpovídající 16“ hlavni tj. 2460fps, využívající prachu s nízkým výšlehem. Kromě tohoto náboje nejsou dostupné speciální tovární náboje, které fungují a dosahují dobrých rychlostí a malého zášlehu z hlavně.

Prach, který je asi nejvhodnější pro krátkou 308 Win je IMR4895 (ne H4895, který je opravdu rozdílný), dále Hodgdon Benchmark a Hodgdon Varget. Z těchto prachů právě starý dobrý IMR4895 umožňuje dosažení nejmenšího výšlehu (světelné stopy) a je nejvíce teplotně stabilní, což je mimochodem celkem k smíchu, protože zbylé dva prachy jsou označené jako „extrémní“ a mají mít velkou stabilitu napříč širokým rozsahem teplot. A na konec, stránky Hodgdon uvádějí graf ukazující, že IMR4895 je nejhorší prach z těch, které jsem uvedl. Zdá se mi to, nebo se jedná o tajnou dohodu!

Co se týká zápalek tak velmi dobře fungují nízkotlaké zápalky CCI 200 LR a jejich varianty. Fungují dobře a nedochází při jejich používání ke vzniku vysokých tlaků (nevykazují tzv. zploštění zápalky o čelo závěru).

U střel je možné používat jakékoliv kvalitní 168gr střely, včetně Hornady, Sierra, Nosler a Barnes. Já osobně mám rád Hornady BTHP, ale A-Max jsou také dobré. Pro pohon používám 42gr prachu IMR4895 v nábojnici Lapua s OAL 2,835“. Tato sestava dosahuje při průměrné teplotě 21°C  úsťovou rychlost 2380fps (725 m/s) z mojí hlavně se stoupáním 1:10“.

Krátké hlavně a dráha letu střely

Tak zde se obvykle lidé stávají zmatení a rozčilují se. To co chci říci, se může někoho dotknout, ale je to pravda: rychlost je teoretický pojem. Nechám vám několik minut na přemýšlení nad tím, jaké komentáře mi napíšete pod článek. Až se vrátíte ke čtení tak vám povím to co je důležité.

Pravda je taková, že každý výstřel je jiný a kompletně závidí na spoustě externích a interních proměnných. V podstatě pro každou zbraň se uvádějí průměry 5ti ranných položek a má to dobrý důvod. Rychlost je teoretický koncept a není jednoznačně definovatelná. I když je vše přesně stejné počínaje prachem, existují vždy nějaké rozdíly v rychlostech, i když mohou být hodně malé. To je prostě život.

I má vlastní zbraň nedosahuje přesně 2380 fps. Toto číslo je jen průměr – střely se u mě pohybují až 2390 fps a nejpomaleji 2368 fps v té stejné dávce, a to jsem dlouholetý precizní přebíječ. A z tohoto důvodu dostáváme drobné rozdíly v bodu zásahu.

Řekněme například, že jsme na 540 yardové střelnici v Kent sport klubu, což je moje domovská střelnice. Na puškohledu mám nastaveno 5 mil jednotek na výšku oproti nastavení na 100m. Dnes je 21 stupňů a jednotlivé střely s rychlostí 2390fps dopadají do očekávaného místa 5 mil. Ovšem jednotlivá střela s rychlostí 2368 fps dopadne do 5,1 mil. To nevypadá jako moc, ale skupina střel se právě rozevřela o další 2“, pokud bysme byli přesní. Nyní řekněme, že první dvě střely byly vzdálené každá od sebe asi 4“. Nyní jste poslední umístili moc nízko, takže váš celkový soustřel je tak trochu pro nanic.

Nebyla to ale vaše vina. Rychlost je prostě marnivá dáma. Je to ještě horší, ale je potře si uvědomit, že: rychlost není nic víc než odhad, který plodí další odhad. Zprůměrováním na 2380 fps jen předpokládáme, že tyto výstřely jsou typické i pro zbytek nábojů v dané sérii. To ale nemusí být pravda.

Pokud by byly ve výše uvedené sérii dvě rychlejší navážky, zvedly by průměr a vytvořily chybu v odhadované trajektorii. Už vidíte jak lehce může vzniknout problém? Nyní si představte, že sedíte za svou zbraní ráže .338 Lapua a střílíte na vzdálenost 1900 yardů s úsťovou rychlostí odhadovanou na 2900 fps. Ve skutečnosti to bude 2839 fps pro tento konkrétní náboj. Ano, právě jste vytvořili hluk za 7 dolarů J. Ale nebuďte smutní, není to vaše chyba. Rychlost se tak říkajíc přihodí!

Tak a nyní pojďme ven do sněhu. Je asi -12°C což je mrzuté a co asi dělá vaše rychlost nyní. Moje navážka spadne na 2300 fps průměrně při této teplotě, a na 540 yardů je moje nastavení 6,3 mil. To je o 1,3 mil v průměru větší propad jen díky teplotě a hustotě vzduchu mimo můj obvyklý bod zásahu při 21 stupních celsia. Takže vlivem extrémních teplot od 37°C do -17°C je moje nastavení asi 1,5 mil rozdílu na 540 yardů. Vliv teploty je konstantní a rychlost je konstantně ovlivňována okolním prostředím. Vidíte už nyní, že rychlost není něčím, co může být používání jako ukazatel účinnosti nebo efektivity? Neustále se mění a v návaznosti na ni se také mění balistika letu střely.

Takže vraťme se na chvíli zpět a vložme všechnu tu teorii do vztahu s reálnými hodnotami. V prvním dílu jsem zmínil, že jsem zjistil pouze 15% rozdíl mezi 26“ a 13,5“ hlavní, střílejících tu samou navážku se 168gr střelou. Tento rozdíl je pro mě minimální při střelbě na velké vzdálenosti. Když vystřelíte ze své 26“ hlavně rychlostí 2805 fps, tak střela zpomalí na 2380 fps na vzdálenost 200 yardů. Když vystřelíte ze 16“ hlavně s rychlostí 2610 fps, tak zasáhnete cíl vzdálený pouze 100 yardů s rychlostí 2380 fps.

Na střelnici dlouhé 540 yardů 26“ hlaveň dosahuje 3,5 mil pokles oproti 100 yardům při 21°C. To je o 30% menší pokles. Když vezmete na střelnici 16“ hlaveň a vystřelíte na tuto vzdálenost, uvidíte pokles 4,1 mil, což je asi 20% rozdíl oproti 13,5“ hlavni. Nyní nechme trochu spadnout teplotu a podíváme se, co se stane. Při teplotě -12°C vaše hlaveň 26“ zasáhne s poklesem 4,1 mil. Hlaveň 16“ zasahuje v průměru s poklesem 4,9 mil. V porovnání s hlavní 13,5“, která dosáhne poklesu 6,3 mil. Znamená to tedy 17% rozdíl mezi 16“ a 16“ a 24% rozdíl mezi 16“ a 13,5“ hlavní. Celkový rozdíl mezi hlavněmi 26“ a 13,5“ je 36% poklesu, což není až tak moc. Podívejte se na to v grafické podobě. Všimli jste si něčeho zajímavého?

Myslím, že všimli. Můžete vidět, že pouze vliv teploty si pohraje tak, že udělá z vašeho poklesu u 26“ hlavně pokles stejný jako u 26“ hlavně, a ta zase reaguje poklesem jako 13,5“ hlaveň. Opravdu abstraktní. Teplota hraje velkou roli v dráze letu střely, stejně jako náměr a vítr. Takže pojďme zkrátit vzdálenost na délku, na kterou většina lidí může střílet, a omezíme tím také vlivy prostředí, třeba na 300 yardů.

Takže co vidíme nyní? Pořád to vypadá tak zajímavě? Opět za pěkného dne s teplotou 21°C tu máme rozdíl 6,4“ (2,1 MOA) mezi bodem zásahu 13,5“ hlavně a 26“ hlavně. Při záporných teplotách kolem -12°C je rozdíl 10,8“ (3,6 MOA). To odpovídá velmi malému rozdílu pro reálné použití. Pokud se podíváte na 16“ hlaveň tak budou rozdíly ještě mnohem menší, konkrétně to bude 4,3“ (1,4 MOA) při 21°C a 7,5“ (2,5 MOA) při -12°C. Všimněte si, že pro reálné použití to opravdu nejsou nijak zásadní hodnoty.

Cože? Jak to, že to není nic významného? Řeknu to asi takto: každá střela vykazuje během letu pokles trajektorie, to je prostě dané. Moderní kvalitní puškohledy s tím počítají a jednoduchým překlikáním výškového nastavení nebo přemířením dle záměrné osnovy můžete tuto hodnoty vykompenzovat. Pomocí laserového dálkoměru můžete přesně změřit vzdálenost a balistická kalkulačka vám dodá potřebné hodnoty pro kompenzaci poklesu. Některé balistické kalkulačky jako například JBM Ballistics (http://www.jbmballistics.com/ballistics/calculators/calculators.shtml) jsou dostupné zdarma a dokonce umožňují přepočet hodnoty dle zadané teploty a vzdálenosti. Je to naprosto jednoduché i v případě, že střílíte 13,5“ hlavní na 1260 yardů nebo 30“ hlavní ráží .300 Win na 368 yardů.

Ale Joshi! Nějak jsi zapomněl na vítr? No a co je s ním? Stejně jako rozhovor s ženou, odhad větru je ošidná věc a může, dopadnout zklamáním, pokud nebude proveden správně. Nebudu se zde podrobně zabývat větrem a snosem, ale pouze řeknu, že je potřeba se zabývat oběma hodnotami. Typická hodnota pro ráži .308 Win je pro snos cca 0,2 mil na 600 yardů obecně v prostředí bez větru. U větru je to mnohem, mnohem složitější a kolikrát vám jeho vliv na střelu vžene slzy do očí. Je to výzva pro každého střelce a neexistují žádné přístroje na měření jeho intenzity po celou dobu letu střely. Čas, trpělivost a chybné zásahy jsou potřeba pro výuku zvládnutí vlivu větru, bez ohledu na délku hlavně nebo rychlost střely.

Toto je také důvod proč podporuji získávání znalostí střelbou do 300m, protože je tam vliv větru významně menší než u delších vzdáleností. Na tuto vzdálenost je rozdíl mezi nábojem ráže .338 Lapua s 300gr střelou při 2800 fps cca 0,4 mil a u ráže .308 Win se 168gr střelou při 2380 fps je to 0,8 mil. Uvedené hodnoty platí pro vzdálenost 300 yardů a vítr o hodnotě 16km/h v úhlu 90° k trajektorii střely. Rozdíl je pouze 4,4“ (1,4 MOA). Výhodou zbraně v ráži .308 jsou pětinové náklady na zbraň, méně než polovina střelného prachu s celkové rozměry zbraně při sklopené pažbě (zbraň autora)  menší než samotná délka hlavně zbraně ráže .338 Lapua. V tomto pohledu vypadá hodnota lepší o 1,4 MOA celkem draze zaplacená.

Využití přesné zbraně s krátkou hlavní

Takže pokud dojde na hodnoty rychlosti a poklesu jsou asi zbraně s delšími hlavněmi v převaze, nebo ne? V reálu to až tak neplatí, myšleno v typickém scénáři použití (zásahu) z pohledu policie, armády a civilistů. Dle ASA (American sniper association) podle textů, které s mi dostaly do rukou, průměrná vzdálenost zásahu policejního odstřelovače byla 51 yardů, což je informace založená na shrnutí roku 2005 popisující 200 výstřelů odstřelovačů. Což určitě není velké dálka, ale je to velmi pravděpodobná hodnota pro městský boj. Je jasné, že při střelbě na 50 yardů nehraje délka hlavně žádnou zásadní roli. V armádě není používání krátkých hlavní nic nového. Například SCAR 17 s 13“ hlavní používají jednotky SEAL a samozřejmě, že primárně se nabízí možnost použití nových 170gr nábojů z dílny fy Lapua. Zbraň s krátkou hlavní je samozřejmě lépe ukrytelná a dá se s ní lépe pohybovat, jako bonus je možnost skládací pažby.

Trh s civilními zbraněmi v USA příliš nepřeje výhodám krátkých zbraní. Američani jsou obecně vzato posedlí střelbou nad 1000 yardů. Obecně ale velmi pochybuji, že každý vlastník zbraně ráže .338 Lapua tady v Mississippi měl někdy šanci střílet na vzdálenost větší než 900 yardů aby opravdu využil kvality této ráže. Když nebudeme počítat soukromé pozemky a těch několik veřejných střelnic, neexistuje velká podpora pro střelbu na extrémní vzdálenosti v porovnání s obvyklými střelnicemi na 300-400 yardů. Jediná 1000 yardová střelnice, kterou mám v dosahuje vzdálená několik hodin jízdy a abych se na ni dostal, musím být členem klubu, takže jsem se snažil využít spíše soukromé pozemky, což ale na druhou stranu není právě nejbezpečnější způsob střelby. Nejkompletnější seznam všech střelnic nad 500 yardů který jsem získal obsahuje 270 střelnic, což sice není málo, ale v porovnáním s 25.000 střelnicemi, které jsou v provozu v celém USA je to celkem málo. Takže shrnuto cca 1% střelnic nám umožňuje využití těch nejdelších hlavní. Otázkou je, proč vlastnit zbraň, u které nikdy nevyužiji její plný potenciál? Připadal bych si jako řídit Lamborghini pouze do místních potravin a zpět.

Nechci se zaplétat do problematiky, proč si lidé kupují zbraně, které si kupují, ale zde v USA platí, že pokud se to nevyrábí v ráži .308 Win, nemusí se to dělat vůbec. Co se lovu týká, tak okamžitě přijde na přetřes otázka vhodná ráže na medvěda. Zde se nabízí srovnání s našlapanými rážemi .357 a .44 magnum, které se často používají a vězte, že .308 Win i při délce hlavně 13,5“ má na 530 yardů více energie, než .44 magnum na ústí hlavně. A možná si ani neuvědomujete, že například polární medvěd se dříve lovil s lukem, což vypadá směšně v porovnání s dopisy různých expertů, kteří mi psali o nevhodnosti ráže .308 Win pro takovýto lov. Takže shrnuto, krátká hlaveň není ani nevýhodou pro lov. Jednoranné terčovnice (termín zní přesně encore pistols, např. Contender apod.) využívali puškové náboje už po mnoho let, ale ve spojení s pažbou a otočným závěrem se z nich najednou staly CQB hračky pro nindži, které se objevují pouze ve filmech série Die Hard (Smrtonosná past).

Moje lovecká zbraň systému Scally Hill Mk4Mod7 používá 13,5“ hlaveň. Když je složená má délku 26,6“ a mohu se s ní pohybovat buší jako by jsem ji ani neměl. I když je pažba vytažená, tak měří pouze 35,75“ s délkou samotné pažby 13“. Je menší než většina pušek AR-15, používá zásobníky AICS a stále dosahuje přesnosti 0,5 MOA po více než 4000 výstřelech a tento rozptyl je počítaný na 540 yardů. Pro lov čehokoliv v USA je naprosto neporazitelná pokud se budeme bavit o přesnosti a velikosti. A mimochodem, je to ideální zbraň pro partyzánského snajpra nebo ozbrojeného civilního odstřelovače v časech případných nepokojů.

Pro obvyklé reálné použití neznamená puška s krátkou hlavní žádnou nevýhodu. Když vezmeme v úvahu, že lov a střelba obecně probíhá ve vzdálenostech okolo 100-300 yardů. Pro hovoří i dostupné střelnice a střelecká etika při lovu, takže se nedá hovořit o nějakých nevýhodách. Ano, zbraň s kratší hlavní je více náchylná na snos větrem a propad střel na delší vzdálenosti, ale zbraň by měla být navržena s ohledem na okolní prostředí. Pokud v mém případě je vzdálenost 540 yardů maximální, na které dlouhodobě trénuji, dává pro mě smysl postavit si zbraň, která dosahuje optimálního výkonu na tuto vzdálenost. Připadá mi zbytečné tahat na lov jelena ultra silnou zbraň, když vím, že budu střílet na maximálně 100-300 yardů. Větší střely nepomáhají k lepšímu střeleckému výkonu ani větší rychlost. Nemá cenu se nechat zbytečně mlátit do ramene silnou puškou a doufat, že v očích ostatních budete vypadat jako Chrys Kyle (pozn. bývalý americký sniper). On měl tyto zbraně, protože je potřeboval pro svou práci. Pokud si chcete hrát na drsňáky, jděte a kupte si hru Modern Warfare a naučte se rychle střílet „zlé“ hochy zde.

Sežeňte si tedy něco z čeho se dá střílet pohodlně, efektivně a ekonomicky na vzdálenost, kterou můžete cvičit pravidelně. Vsadím se, že na to nebudete potřebovat ani 26“ ráži .338 Lapua, ani 20“ .308 Winchester. Jinak řešeno, nesnažte se svoje nedostatky kompenzovat větší ráží, to je ještě zvýrazní!

Závěr

Takže to bychom měli. Systémy s krátkou hlavní fungují a mohou se hodit většině lidí, kteří potřebují pušku. Mohou být delší? Ano, mohou. Ale skutečnou otázkou je jestli to tak budete chtít, s vědomím, že pravděpodobně nikdy nevyždímáte celý potenciál z krátké hlavně a své obvyklé střelnici nebo loveckém místě. Jak už bylo řečeno, jste pány svých rozhodnutí a výběr vaší zbraně s ohledem na okolní prostředí nebo požadavky je pouze a jen váš úkol. Já osobně patřím mezi minimalisty, a moje praktičnost mi velí snažit se věci zmenšovat až k dosažení nejkompaktnější velikosti, která je kompromisem mezi velikostí a výkonem. Platí to u aut, zbraní, děvčat, pořád je to stejné: čím menší, šikovnější a schopnější tím lepší!

Web by NetaGate © Náboje - Přebíjení